13

طرح برخی سکه های شاهان مستقل پارس

13

۲ comments

    1. در سرزمین پارس شاهان مستقلی حکمرانی میکردند که از زمان سلوکیان تا ابتدای دوره ساسانی خود را پاسداران فرهنگ هخامنشی میدانستند. این شاهان پرترکه نام داشتند . ابتدا چهار شاه از آنان سکه زدند تا اینکه سلوکیان دوباره بر آنها قدرت گرفتند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *