تندیس اشوزرتشت پیامبر ایرانی اثر ادوارد سی پاتر در مقابل دادگاه استینافی نیویورک در میدان مدیسون به عنوان نماد قانون پارسی

تندیس اشوزرتشت پیامبر ایرانی اثر ادوارد سی پاتر در مقابل دادگاه استینافی نیویورک در میدان مدیسون به عنوان نماد قانون پارسی

تندیس اشوزرتشت پیامبر ایرانی اثر ادوارد سی پاتر در مقابل دادگاه استینافی نیویورک در میدان مدیسون به عنوان نماد قانون پارسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *