آیت الله خامنه ای در لباس بلوچی (دوران تبعید در ایرانشهر)

آیت الله خامنه ای در لباس بلوچی (دوران تبعید در ایرانشهر)

untitled(5) آیت الله خامنه ای در لباس بلوچی (دوران تبعید در ایرانشهر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *