زرتشت سپنتمان نور و آتش در یک دست و در دستی اوستا بدست دارد و با حیوانات تکلم دارد

زرتشت سپنتمان نور و آتش در یک دست و در دستی اوستا بدست دارد و با حیوانات تکلم دارد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *