نگاره ای از نبرد گردآفرید (سمت چپ) با سهراب

نگاره ای از نبرد گردآفرید (سمت چپ) با سهراب

نگاره ای از نبرد گردآفرید (سمت چپ) با سهراب

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *