تندیس شاپور ساسانی

تندیس شاپور ساسانی

تندیس شاپور ساسانی

تندیس شاپور ساسانی (در این تندیس دستهای شاپور بر روی شمشیر او قرار داشته اند. بخش زیرین تندیس ار بخش بالایی جدا شده و در حال حاضر ناپدید شده است.)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *