بابک خرم دین - تاریخ فا

بابک خرّم دین

بابک خرم دین - تاریخ فا

One comment

  1. بدون تردید بعد از سقوط ایران ساسانی و خلافت امویان بر ایران تا پایان عباسیان قیامها و شورشهای بسیاری از سوی ایرانیان برای بازگرداندن ایران به دوران پیش از اسلام و آزادی ایران از بند تازیان بر ضد اعراب مسلمان حاکم سامان گرفت اما تاریخ به ما میگوید تمامی این شورشها و قیامها صد در صد در جهت آزادی دین در ایران نبود.تاریخ به روشنی قیامهای افرادی چون ابومسلم و یعقوب لیث را بر ضد امویان و عباسیان تنها برای آزادی از دست اعراب میداند نه آزادی در دین.
    تنها نمونه های روشن قیامها و شورشهای ایرانیان که بر ضد اعراب در این دوران شکل گرفت و هدف آنها آزادی نهایی و بی چون و چرا از زیر سلطه تازیان بر ایران و دین تحمیلی ایشان و بازگرداندن ایران به دوران پیش از اسلام بود…
    بی شک قیام مردان بزرگی چون مازیار…بابک و مرداویج بود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *