گلدان سنگی پنج هزارساله به رنگ سبز-خاکستری با نقوش تکرار شونده و سه ردیف تزیین با نقش درخت خرما

گلدان سنگی پنج هزارساله به رنگ سبز-خاکستری با نقوش تکرار شونده و سه ردیف تزیین با نقش درخت خرما

گلدان سنگی پنج هزارساله به رنگ سبز-خاکستری با نقوش تکرار شونده و سه ردیف تزیین با نقش درخت خرما
گلدان سنگی پنج هزارساله به رنگ سبز-خاکستری با نقوش تکرار شونده و سه ردیف تزیین با نقش درخت خرما

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *