نـخـستـین سـری اتـوبـوس های تـهران به فرمانِ رضـا شـاه بـزرگ وارد شدند. 1315 تهران

نـخـستـین سـری اتـوبـوس های تـهران به فرمان رضا شاه وارد شدند. 1315 تهران

نـخـستـین سـری اتـوبـوس های تـهران به فرمانِ رضـا شـاه بـزرگ وارد شدند. 1315 تهران

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *