نمایندۀ دوشیزگان هنرجو پس از طی دوره آموزش نظامی به اخذ سردوشی از دست فرمانده آموزشهای هوایی مفتخر میگردد - تاریخ فا

نمایندۀ دوشیزگان هنرجو پس از طی دوره آموزش نظامی به اخذ سردوشی از دست فرمانده آموزشهای هوایی مفتخر میگردد

نمایندۀ دوشیزگان هنرجو پس از طی دوره آموزش نظامی به اخذ سردوشی از دست فرمانده آموزشهای هوایی مفتخر میگردد - تاریخ فا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *