از صدای سخن عشق نشنیدم خوشتر - تاریخ فا

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

از صدای سخن عشق نشنیدم خوشتر - تاریخ فا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *