اسکناسی با تصویر فارابی که هم اکنون در جمهوری قزاقستان رواج دارد.

اسکناسی با تصویر فارابی که هم اکنون در جمهوری قزاقستان رواج دارد.

اسکناسی با تصویر فارابی که هم اکنون در جمهوری قزاقستان رواج دارد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *