تصاویر اشیای یافت شده از بگرام - ظرف شیشه ای ساخته شده در مصر- اتاق10- سده اول پیش از میلاد- انتخاب رنگ مشابه سفید برفی

تصاویر اشیای یافت شده از بگرام – سده اول پ م – اتاق 13 – ظرف شیشیه ای- احتمالا در مصر ساخته شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *