اطلاعیه

Collapse

ضرورت ذکرمنبع وحذف لینک های تبلیغاتی...ارسال فایل وعکس ازآپلود سنترتاریخ فا

با درود...


ذکرمنبع برای جستارها ومطالب ضرورت دارد.همچنین تصاویر وفایلهای خودرا در آپلودسنتر تاریخفا بارگذاری فرمائید.

لینک تبلیغاتی وفروش محصول طبق قوانین در پستها حذف میگردد...
بیشتر ببینید
See less

تاریخ جهان

Collapse

انجمن ها تاپیک نوشته آخرين نوشته
تاپیک: 53 نوشته: 164
آخرين نوشته:
53 164
ترتولیان
بوسیله ترتولیان
بخشها:
آفریقا (5/21)
آفریقا (5/21)
آمریکا (0/0)
آمریکا (0/0)
آسیا (8/33)
آسیا (8/33)
اروپا (13/28)
اروپا (13/28)
تاپیک: 17 نوشته: 52
17 52
بخشها:
آفریقا (2/8)
آفریقا (2/8)
آمریکا (2/2)
آمریکا (2/2)
آسیا (2/15)
آسیا (2/15)
اروپا (1/1)
اروپا (1/1)
تاپیک: 746 نوشته: 1,937
746 1,937
بخشها:
مادها (29/82)
هخامنشیان (241/699)
سلوکیان (45/130)
اشکانیان (42/144)
ساسانیان (186/625)
تاپیک: 12 نوشته: 122
12 122
بخشها:
آفریقا (0/0)
آفریقا (0/0)
آمریکا (1/2)
آمریکا (1/2)
آسیا (3/56)
آسیا (3/56)
اروپا (2/3)
اروپا (2/3)
تاپیک: 333 نوشته: 667
333 667
بخشها:
امویان (3/4)
آل بویه (11/18)
غزنویان (14/14)
علویان (7/9)
صفویان (31/75)
زندیه (17/33)
قاجاریه (82/187)
تاپیک: 101 نوشته: 299
آخرين نوشته: مشروطه مشروعه
101 299
mosafer96
مشروطه مشروعه
بوسیله mosafer96
بخشها:
پهلوی (45/146)
تاپیک: 254 نوشته: 858
آخرين نوشته: تجدید حیات ازیریس
254 858
ترتولیان
تجدید حیات ازیریس
بوسیله ترتولیان
بخشها:
تاپیک: 76 نوشته: 561
76 561
تاپیک: 32 نوشته: 86
32 86
بخشها:
تاپیک: 38 نوشته: 100
38 100
بخشها:
صبر کنید ..
X